Qui som? L’Associació de Professionals de la Mediació aplega en el seu ideari fundacional i constitutiu un objectiu clar: el foment de la cultura de la mediació, apropant-la a tota la ciutadania. Creiem en la mediació perquè és una eina d’ajut per a la gestió i la resolució de conflictes que estalvia temps, costos i imposicions, que cerca l’equilibri entre les pretensions de les parts i, per tant, la màxima satisfacció de totes les persones afectades pel conflicte. Per això, la mediació és la millor alternativa a la via judicial.
PROMOU LA CULTURA DE PAU I LA CONVIVÈNCIA ENTRE LA CIUTADANIA
COOPERA AMB LES INSTITUCIONS I PARTICIPA EN ACTIVITATS EDUCATIVES PER AJUDAR EN LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SOCIETAT MÉS JUSTA ON ELS CIUTADANS PUGUIN RESOLDRE LES SEVES DIFERÈNCIES D'OPINIÓ, DE CONVIVÈNCIA, CULTURALS I D'INTERESSOS A TRAVÉS DEL DIÀLEG I LA NEGOCIACIÓ O LA MEDIACIÓ.
ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ: Veure al web de l’Associació, en el desplegable de les jornades de mediació, les dades de cada jornada, díptic i pòster, i si s’escau, els documents o PowerPoint exposats.
INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT:
apmediacio@gmail.com