Què és la mediació? Una forma de diàleg i comunicació voluntària entre persones o grups a través de la qual poden gestionar les seves diferències, mitjançant la intervenció de la persona mediadora que facilita la millora de les seves relacions i els pot ajudar a assolir uns acords de forma conjunta, que els serveixin de solució i que eviti, en la majoria dels casos, l’empitjorament de la situació, essent una via alternativa o complementària a la via judicial, més àgil i amb resultats beneficiosos per a totes les parts intervinents.
INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT:
apmediacio@gmail.com